Úprava vody IVAR

Pre úpravu vody sú dodávané sofistikované úplne automatické stĺpcové filtre vybavené riadiacimi jednotkami značky CLACK, vyrábané v Spojených štátoch. V súvislosti s úpravou vody je spojené odborné poradenstvo v oblasti čistenia teplovýmenných plôch, TPV, výmenníkov a ďalších zariadení vrátane teplovodných celkov. K tomuto účelu je dodávaná celá rada profesionálnych chemických prípravkov, čistiacich čerpadiel a prípravkov pre predĺženie životnosti a efektívnosti systémov. Cieľom je poskytovať technickú podporu a účinné výrobky odborným firmám a užívateľom technických zariadení. 

ZMÄKČOVACÍ FILTER - PRE ÚPRAVU TVRDOSTI VODY

IVAR.DEVAP 030, IVAR.DEVAP 045, IVAR.DEVAP 075, IVAR.DEVAP 110, IVAR.DEVAP 140, IVAR.DEVAP 200, IVAR.DEVAP 320, IVAR.DEVAP 500

  • zariadenie určené pre úpravu pitnej vody zmäkčovaním
  • zmäkčovanie pitnej a technologickej vody
  • nutné napojenie na kanalizačný odpad a k elektr. sieti s napätím 230 V
  • súčasťou externá nádrž na soľ

ATEST PRE TRVALÝ STYK S PITNOU VODOU PODĽA ZÁKONA Č. 355/2007 Z.z.

Upozornenie: systém je nutné dovybaviť podľa technického katalógu IVAR CS spol. s.r.o. (flexibilné pripojenie, manometrami, vzorkovacími ventilmi atď.) a ďalej podľa špecifických podmienok v mieste inštalácie ( napr. redukčný ventil, filter mechanických nečistôt, hlásenie výpadku el. energie atď.). V každom prípade je nutné počítať s tým, že zariadenie musí byť pripojené na kanalizačný odpad, aby bolo možno pri regenerácii náplne automaticky odvádzať zachytené znečisťujúce prvky z filtra!