QI MaRs Systém - energetika - vodárenstvo

Energetická hospodárnosť je už dlhšie aktuálnou témou, týkajúcou sa nielen dostupnosti zdrojov energie a dôsledkov ich využívania na životné prostredie, ale aj priameho dosahu na ekonomickú situáciu spotrebiteľov energie. Budovy majú podiel na dlhodobej spotrebe energie, na ktorú vo výraznej miere vplývajú nielen tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, ale aj ďalšie faktory, zohrávajúce čoraz dôležitejšiu úlohu. Ide napríklad o vykurovacie a klimatizačné zariadenia, uplatňovanie energie z obnoviteľných zdrojov, pasívne vykurovacie a chladiace prvky, ..

REFERENCIE

Referencie

KOOR, s. r. o."S QI máme viac ako 5 ročné skúsenosti, ktoré nás utvrdili v tom, že náš výber bol správnym rozhodnutím. Vyhovuje nám aj to, ako sa QI prispôsobuje slovenskej legislatíve."

Roman Šulek, riaditeľ spoločnosti

Informačný systém pre obor

Mať prehľad o servisných zásahoch je základnou povinnosťou spoločností, ktoré poskytujú opravárenské alebo servisné služby. Na to, aby žiadny nevynechali potrebujú dokonalý prehľad. S QI budete Vy aj Váš zákazník presne vedieť čo údržba obsahuje a v akých periódach ju možno očakávať. Každú zákazku môžete jednoducho vyhľadať, napríklad podľa sériového čísla.


VODÁRENSTVO

VODÁRENSTVO

Preferujete jednotné IT riešenie pre celý spoločnosť?

 VHOS, a. s.

"QI je svojou stabilitou a unikátnymi technológiami schopné vyriešiť akúkoľvek našu požiadavku v oblasti spracovania údajov. Vďaka celkovému trendu a tiež aj konzultácii s kolegami z iných vodárenských spoločností, cítime určitý tlak, ktorý nás vedie k potrebe neustále zlepšovať našu prácu. Darí sa nám to s minimálnym úsilím práve vďaka pokročilej technológii systému QI, ktorá integruje všetky potrebné agendy

."

Ing. Zdeněk Šunka, predseda predstavenstva