QI MaRs Systém - pre správcov

QI MaRs Systém - vodárenstvo

Servis a údržba

Riadenie servisných zásahov, zmluvné zabezpečenie všetkých zákaziek, plán predpísanej údržby aj finálne vyúčtovanie za poskytnuté služby za Vás zariadi QI.

QI Helpdesk

Riadenie servisných zásahov, zmluvné zabezpečenie všetkých zákaziek, plán predpísanej údržby aj finálne vyúčtovanie za poskytnuté služby za Vás zariadi QI.

Organizácia a riadenie

Potrebujete zistiť koľko času zamestnanci trávia na servisných akciách? V QI ľahko porovnáte výkony jednotlivých technikov.

Procesy a workflow

Ku každému zamestnancovi sa prostredníctvom QI dostanú presne tie informácie, ktoré potrebuje na výkon svojej práce. Konkrétny proces zadaný v QI potom slúži ako predpísaná štruktúra pre neobmedzený počet úloh