SLUŽBY SPRÁVE

Komplexné služby pre správu nehnuteľností.

Správa domov má viesť k naplneniu všetkých potrieb starostlivosti o spoločné časti domu a o zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním bytu vo vlastníctve občana. Očakávame, že našim partnerom sú majitelia, správcovské spoločnosti od starších bytových domov, cez novostavby, až po moderné polyfunkčné budovy spájajúce bytové, obchodné a administratívne priestory. 

Technické zabezpečenie prác a činností spojených so správou bytového domu si vyžaduje dobrých dodávateľov, vyskúšaných praxou a aktívny prístup správcu v súčinnosti so zástupcom vlastníkov. Portál www.sluzbysprave.sk pre pôsobenie v oblasti správy domov disponuje rozsiahlou databázou preverených firiem z rôznych oblastí.

Partnerstvo služby správe využíva kvalitu, odbornosť, skúsenosť, riešenia

Projekty pod jednou strechou

Nové riešenia - rada, ponuka služieb overených partnerov:

Ťažiskovou oblasťou činnosti správcu je technický výkon správy, poradenstvo pri výbere vhodného riešenia a predloženie návrhu optimálneho spôsobu financovania.

Správca zabezpečuje pre chod každého obytného domu nasledovné činnosti: