IPS - technológia pre tech. zariadenia

Zariadenie IPS (Iónový polarizačný systém ) - Kalyxx je určené na fyzikálnu- galvanickú úpravu vody pre domácnosti, verejné budovy a priemyselné prevádzky.

Pod tvrdosťou vody rozumieme množstvo vápnika a horčíka nachádzajúceho sa vo vode.  IPS Kalyxx nie je zmäkčovač - z vody nič neberie, ani do nej nič nepridáva. Zachováva všetky jej zdraviu prospešné látky (reálne vodu nezmäkčuje) a vylepšuje jej vlastnosti. Zároveň účinne zabraňuje tvorbe pevných usadenín vodného kameňa a korózie v potrubí studenej a teplej úžitkovej vody, na výhrevných telesách bojlerov, vodovodných batériách, spotrebičoch a podobne. Kalyxx je vhodný pre nové potrubné rozvody ako prevencia, ale aj pre staršie, odkiaľ postupne odstraňuje existujúce usadeniny.

  • zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózie
  • predlžuje životnosť výhrevných zariadení a sanitárneho vybavenia.
  • chráni potrubný systém pred výskytom baktérií
  • zvyšuje pH vody (ionizovaná zásaditá voda) - pozitívne pôsobí na ľudský organizmus.
  • nevyžaduje obsluhu ani žiadnu údržbu
  • nepotrebuje externú elektrickú energiu
  • nevyužíva žiadne chemické látky