IPS - použitie

IPS pracuje na princípe galvanického mokrého článku (nie magnetov). Do vody nič nepridáva, ani z nej nič neberie.

Pomôže vám vyčistiť vodovodné potrubie od tvrdých vápenatých usadenín - vodného kameňa a ochrániť vodovodné batérie, vane, sprchy, umývadlá, práčky

umývačky riadu , bojlery atď.

IPS má špeciálne konštrukčné riešenie TGP®(turbulentná galvanická polarizácia) - chránené patentom. Systém elektród vytvára s vodou napätie pri ktorom

dochádza k zmene štruktúry tvrdého vodného kameňa (kalcit) na mäkký (aragonit), ktorý stráca schopnosť vytvárať tvrdé usadeniny.

Neviditeľné mikročiastočky aragonitu sú vyplavované z potrubia spolu s vodou. Váš organizmus tak dostane prísun minerálov tým najprirodzenejším spôsobom

aj naďalej.


Na zabezpečenie kvality Vašej vody je dôležitá aj kvalita vnútorných vodovodných

rozvodov (potrubia). pred inštaláciou zariadení IPS urobiť na

základe rozboru vody preplach a následnú dezinfekciu podľa normy EN 806/4. práve tu.