Data-centrum

Za 16 rokv sme zvládli viac ako 1 200 implementácií

Služby:

 • Predaj informačného systému QI
 • Vlastný vývoj a prispôsobenie potrieb zákazníkovi
 • Riadenie vnútrofiremných procesov
 • Analýzy dát
 • Ekonomické kalkulácie procesov
 • Podpora a zaškolenie účtovných firiem
 • Prepojenie medzi rôznymi systémami
 • Poradenstvo a navrhnutie ideálneho riešenia pre zákazníka
 • Implementácia a správne nasadenie u zákazníka
 • Zaškolenie personálu
 • Podpora a pomoc pri riešení otázok

zákaznícky servis.

Pozrieť referencie » 

www.data-centrum.sk